fbpx

Teskedsorden

Är unga människor fortfarande intresserade av en karriär inom politikens värld?

Bloggbild_SocialGoodNär vi pratar om ”millennials” och ”Generation Y”, pratar vi ofta om en generation som är ivriga till att arbeta. De vill förverkliga sig själva och bevisa deras förmågor för världen. Denna generation har till mångt och mycket vuxit upp i en värld som matat dem med budskapet ”du kan göra vad du vill, du kan bli vem som helst”. Allt efter att farten i vårt samhälle ökar, samt att andra människors framgångshistorier följer oss överallt via sociala medier, glider idéen av en lång och trygg karriär längre och längre bort för många unga människor.
Idag förväntar vi oss inte bara att vår mat blir levererad till vår dörr inom 30 minuter, eller att få information från hela världen med bara en snabb sökning på Google. Vi förväntar oss även att våra karriärer ska utvecklas i samma fart. Idéen om? att stanna på ett och samma företag och förtjäna sin guldklocka är inte längre det unga människor drömmer om när det kommer till att göra karriär. Idag pratar vi i termer av platta organisationer, bloggar, internet-karriärer och att bli känd över en natt.
Jag ställer mig frågan, hur påverkar detta fenomen hur unga människor tänker kring en karriär inom den politiska världen idag? När allt fler privata organisationer anpassar sig till det ”nya” sättet att tänka genom att erbjuda ambitiösa mentorskapsprogram, chanser att vinna en intervju eller tävla om en chefstjänst, hamnar snabbt politikens värld efter. Att bygga upp en karriär inom politiken är på många sätt fortfarande en lång och tung process. Normen ser fortfarande ut som att du ska börja vid ung ålder, ha ett tidigt engagemang i ett ungdomsförbund och långsamt arbeta dig upp i leden.
I Sverige visar många studier att intresset att vara en aktiv medlem i ett ungdomsförbund bara minskar. Men jag ser en helt annan verklighet i sociala medier. Jag ser många unga människor som på olika sätt visar intresse för politik och världen omkring dem. Jag ser tusentals unga samlas på ett torg och höja sina röster kring frågor som jämställdhet, terrorism, krig och miljö. När de svenska politiska partierna på många sätt börjar likna varandra, väljer unga människor att istället engagera sig i sakpolitiska frågor som ligger nära deras hjärta.
Så hur kan vi engagera dagens karriärs-fokuserade unga att bli intresserade av en karriär inom politiken? Jag tror att ett av svaren är att i en större utsträckning visa på förebilder. Att kunna se sig själv i en viss position och spegla sig i någon annan är viktigt och hjälper till att väcka både hopp och inspiration. Sverige är ett av länderna i världen som har den yngsta regeringen i världen, med några ministrar och representanter som är under 30 år. Det är bra men räcker inte.
Riksdag och regering måste kunna visa på att de klassiska hierarkierna inom politiken kan förändras och aktivt arbeta mot en lång tradition av överrepresentation av vita, medelålders män. Med ett större spektrum av representanter (olika etnicitet, ålder, sexualitet) tror jag vi kan visa på förebilder för unga människor som normalt sätt inte skulle sett dem själva i de politiska rummen. Jag ser fram emot att prata mer om dessa viktiga frågor med representanter från hela världen på World Government Summit.
Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare och verksamhetschef