fbpx

Teskedsorden

Angående ledaren i GP

Angående ledaren i GP

Göteborgs-Posten beskriver i en ledare den 22 maj Teskedsorden som ”ökänd”, ”extrem” och med ”radikal ideologi”. Det är beklagligt att vi har kommit till en punkt i samhällsutvecklingen där en anrik liberal tidning anser att mänskliga rättigheter och allas lika värde är radikalt och extremt.

Teskedsorden arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Vi står för demokrati och människors rätt att slippa diskrimineras och utsättas för kränkande särbehandling. Om detta är kontroversiellt får det stå för Göteborgs-Posten.

Camilla Nagler
Styrelseordförande Stiftelsen Teskedsorden

Lovisa Fhager Havdelin
Generalsekreterare Teskedsorden

Lämna en kommentar