Teskedsorden

Värdegrundsarbete med Infranord

Värdegrundsarbetet i ett företag är en ständigt pågående process. Det räcker inte med att formulera orden som ska ingå i en värdegrund. Värdegrunden behöver också förankras i organisationen och vara en ledstjärna i det dagliga arbetet. Under 2018 har företaget Infranord haft extra fokus på företagets kultur och värdeord. Alla anställda har fått svara på … Läs merVärdegrundsarbete med Infranord