Teskedsorden

1/4 Tema: Internationell konfliktlösning med bl a Margot Wallström

Teskedsordens styrelseledamot Margot Wallström deltar i föreläsning om internationell konfliktlösning.
I samband med SweMUN (Sweden Model United Nations) arrangerar Den Globala Skolan och FN-förbundet en lärarfortbildning. SweMUN är utformad som ett FN-rollspel där deltagarna agerar diplomater för ett land i FN och diskuterar aktuella internationella frågor utifrån landets ståndpunkter. SweMUN 2014 har fred, säkerhet och nedrustning som tema för att uppmärksamma 200-årsfirandet av fred i Sverige.
Program (för lärare): 
12.00 LUNCH och Introduktion av Den Globala Skolan. Nya pedagogiska övningar kring globala frågor för klassrummet presenteras.
13.15 Margot Wallström talar på temat; sexuellt våld i konflikter.
13.45 FIKA
14.45 Observation av SweMUNs inledande fas där eleverna inleder konferensen med sina tal, utifrån temat: Fred, säkerhet och nedrustning
15.15 Introduktion av nytt rollspel med utgångspunkt i konfliktens Kongo (FN-förbundet)
16.30 Avslutning

Sista anmälningsdag 25 mars 2014.