fbpx

Teskedsorden

100 år bakåt, 100 år framåt

100 år bakåt, 100 år framåt

Idag infaller den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I 100 år har Sverige varit en parlamentarisk demokrati med lika rösträtt för män och kvinnor. Under dessa år har de mänskliga rättigheterna och Sveriges grundlagar utvecklats sida vid sida och blivit en naturlig del av skolans värdegrund. I läroplanen beskrivs skolans roll att förmedla demokratiska värderingar till eleverna. Men hur görs detta i praktiken? För att lyckas i arbetet krävs en samsyn mellan skolans personal så att hela skolan går framåt med enad kraft. Ett sådant helhetstänk stärker förmågan att genomföra uppdraget. Men det krävs mod och rätt medel.

Vi på Teskedsorden skapar verktyg för att i Sveriges klassrum lyfta diskussioner om normer och människors lika värde för att bistå skolor i värdegrundsarbetet. I dialog med lärare och elever lyfter vi berättelser, reflekterar kring eget beteende och stärker det fortsatta arbetet med skolans värdegrund. Tillsammans med skolor lyfter vi värdegrundsarbete genom exempelvis workshops och föreläsningar med personal liksom elever. Användandet av kultur i undervisningen fördjupar förståelsen om elevens egna roll i demokratin och ökar viljan att kämpa för den. Därför är kultur en naturlig del av arbetet för oss. Om alla bidrar, även med en liten insats, en tesked, kan vi skapa positiv förändring.

Läs mer och boka här!

Bra diskussioner i klassrummen!

Tack. Mentorerna var nöjda och kände att de fick mer kött på benen i vårt värdegrundsarbete.

Fint och meningsfullt! Många tacksamma och glada tillrop från deltagarna.

 Mycket bra föreläsare, jordnära!

 En mycket bra föreläsning, som ger oss bra tankeställare för vidare arbete på skolan.

Camilla Rehn, Utbildningsansvarig 
Vera-Linn Lanängen, Praktikant

Lämna en kommentar