fbpx

Teskedsorden

Det blåser populistiska och nationalistiska vindar och som hotar vår demokrati. Mänskliga fri- och rättigheter står på spel i vad vi kallar en långsam katastrof. Var därför med och bidra till en långsam insamling, skänk 1 krona för demokratin. Tillsammans rustar vi Sverige inför nästa val – låt nästa generation forma samhället till det bättre!

Du kan bidra till kampen för ett samhälle där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. 

Genom att skänka 1 krona om dagen stödjer du Teskedsordens långsiktiga ideella arbete för att få barn och ungdomar att engagera sig i frågor om medmänsklighet, normer och mångfald. Bli månadsgivare idag!

Vi kämpar för ett rättvist samhälle, bland annat genom att utbilda skolpersonal och elever. Målet är att skapa en respektfull dialog mellan människor och att stärka oss alla att agera mot diskriminering och rasism – och för vår demokrati.

När rasism och främlingsfientlighet breder ut sig kan det kännas tryggt att luta sig mot att vi lever i en demokrati. Det är enkelt att förlita sig på att samhällets institutioner ständigt kommer att skydda oss och våra rättigheter.

Men det samhälle vi är vana att leva i är inte något vi kan ta för givet. Demokratin måste försvaras varje dag, av varje generation.  

Ibland sker förändring så långsamt att den inte märks, och ibland sker den så fort att det känns som om hela världen har vänts upp och ner på en dag. Oavsett vilket så är förändring i världen ett faktum. Det enda vi kan göra är att försöka förändra åt rätt håll.

 

I slutändan är det bara vi som står upp för de mänskliga rättigheterna som står mellan demokratin och de krafter som vill förgöra den. Om du har fått nog av normaliseringen av rasism, att fri- och rättigheter för minoritetsgrupper riskeras att inskränkas eller att oberoende media attackeras vill vi på Teskedsorden påminna om något viktigt: ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Precis som en liten handling gör skillnad kan din krona skapa förändring. Alla medel räknas! 

Illustratör: Erica Jacobson

Teskedsorden är en ideell organisation som med grund i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna arbetar för ett öppet, tolerant och medmänskligt Sverige där alla människors rättigheter respekteras och skyddas.

Med ett långsiktigt perspektiv arbetar vi mot barn och unga med projekt där fokus ligger på att starta samtal om alla människors lika värde, tolerans och civilkurage. Ditt bidrag till Teskedsorden går direkt till vår verksamhet och våra projekt.