fbpx

Teskedsorden

Rasismen räknas

Idag nås 250 000 personer av rasistiska inlägg på nätet. Innan veckan är slut är det nästan två miljoner. Vi räknar rasismen för att visa hur normaliserad den blivit.  

Minds in Motion

Hur kan vi skapa en mer jämlik gymnasieskola? Hur kan vi stötta de elever som riskerar att möta rasism och stärka dem inför liknande situationer i framtida yrkesliv?

Bredda branschen

Civilsamhället bär arbetet för att främja allas lika värde och rättigheter. Men hur går det med det antirasistiska arbetet när representationen saknas inom branschen?        

Våra utbildningar

Mångfald, respekt och alla människors lika värde. Vi erbjuder företag olika former av föreläsningar och workshops som hjälper till att omsätta värdeorden i praktiken

Kan vi prata om vithet

En podd om vithet, maktstrukturer och hur alla som vill kan vara möjliggörare av förändring, med Barakat Ghebrehawariat och Lovisa Fhager Havdelin 

Tillsammans skapar vi ett Sverige för alla

Teskedsorden kämpar för ett jämlikt samhälle där allas rättigheter respekteras – oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. 

För att lyckas med detta behöver vi nå barn och unga, de som formar morgondagens samhälle. Med utbildning, inspiration och opinionsbildning arbetar vi för ett samhälle fritt från begränsande normer där alla har lika värde och rättigheter.

Teskeden är en symbol för handling. Vi menar att om alla bidrar, även med en liten insats, en tesked, kan vi skapa förändring. Som givare har du möjlighet att visa att du har tagit ställning för ett samhälle där mångfald är en styrka.

På gång

Digital fortbildning med Barnens Planet!

Vill du och dina kollegor få ny inspiration, praktiska verktyg och kunskap om barnkonventionen?   Teskedsorden erbjuder en kostnadsfri digital utbildning för förskolepedagoger utifrån Barnkonventionen och den fantasifulla berättelsen Barnens planet.…

Teskedsorden söker ny GS

Teskedsorden söker nu en ny Generalsekreterare.  Har du intresse att jobba med frågor om mångfald och mänskliga rättigheter med stort fokus på utbildning mot barn och unga vuxna, samt utbilda…

Internationella barndagen

Visste du att barn har särskilda rättigheter? Idag, för 31 år sedan, antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter – även kallad Barnkonventionen, och sedan den 1 januari 2020 så…

Våra huvudsponsorer