fbpx

Teskedsorden

En röst för mångfald.

Teskedsorden är en ideell organisation som arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Med ett långsiktigt perspektiv arbetar vi för mångfald med skolprojekt, utbildning och opinionsbildning. För vår demokrati och mänskliga rättigheter.

1 krona för demokratin

Genom att skänka 1 krona om dagen stödjer du Teskedsordens långsiktiga ideella arbete för att få barn och ungdomar att engagera sig i frågor om medmänsklighet, normer och mångfald. Bli månadsgivare idag!

Barnens drömmar

Nu har Stefan Löfven fått ta del av barnens drömmar som Teskedsorden samlat in bland annat via information på Arlas mjölkpaket. Hur jobbar vi med barnkonventionen?   

Sedan 2014 har det kommit runt 120 000 flyktingbarn till Sverige. Sarahs resa är berättelsen om dem. Filmen är ett verktyg att tala om flykt, integration, vänskap och allas lika värde med barn mellan 7 och 9 år. 

Just nu lottar vi ut 3 skolbesök!

Teskedsordens utbildningar

Mångfald, respekt och alla människors lika värde. Hur tar ni värdeorden till faktisk praktik? Teskedsorden erbjuder företag olika former av föreläsningar och workshops.

Tillsammans skapar vi ett Sverige för alla

Teskedsorden kämpar för ett jämlikt samhälle där allas rättigheter respekteras – oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. 

För att lyckas med detta behöver vi nå barn och unga, de som formar morgondagens samhälle. Med utbildning, inspiration och opinionsbildning arbetar vi för ett samhälle fritt från begränsande normer där alla har lika värde och rättigheter.

Teskeden är en symbol för handling. Vi menar att om alla bidrar, även med en liten insats, en tesked, kan vi skapa förändring. Som givare har du möjlighet att visa att du har tagit ställning för ett samhälle där mångfald är en styrka.

På gång

Våra huvudsponsorer