Teskedsorden

Om Teskedsorden

Vi är en röst för mångfald. En röst för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Med ett långsiktigt perspektiv arbetar vi med skolprojekt, utbildning och opinionsbildning. För vår demokrati och alla människors lika värde.

Reality Check

Spela Reality Check – Sveriges första app mot rasism! Spelet är utformat för åldrarna 13 – 19 år och utmanar både fördomar och normer. Med bas i ungas egna berättelser om rasism har vi skapat ett spel som porträtterar vardagsrasismen många unga idag utsätts för. Ladda ner i App Store & Google Play.

Barnens Planet

Barnens Planet är en berättelse om rättigheter, olikheter och att respektera varandra för förskolans äldre barn 3-5 år.

Kolla om din dejt är ett svin eller en valentin! Glad alla hjärtans dag!

 

Medmänniska i uniform

Nu erbjuder vi en utbildningssatsning mot diskriminering och liknande former av intolerans riktat till yrkesprofessionella i uniform.

Tillsammans skapar vi ett Sverige för alla

Teskedsorden kämpar för ett jämlikt samhälle där allas rättigheter respekteras – oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. 

För att lyckas med detta behöver vi nå barn och unga, de som formar morgondagens samhälle. Med utbildning, inspiration och opinionsbildning arbetar vi för ett samhälle fritt från begränsande normer där alla har lika värde och rättigheter.

Teskeden är en symbol för handling. Vi menar att om alla bidrar, även med en liten insats, en tesked, kan vi skapa förändring. Som givare har du möjlighet att visa att du har tagit ställning för ett samhälle där mångfald är en styrka.

På gång

Värdegrundsarbete med Infranord

Värdegrundsarbetet i ett företag är en ständigt pågående process. Det räcker inte med att formulera orden som ska ingå i en värdegrund. Värdegrunden behöver också förankras i organisationen och vara…

Skolspaning 2019

”Jag lyssnar inte på människor som inte har en vit hudfärg”, så säger en 5-åring på en förskola. ”Jag tycker inte att alla människor är lika mycket värda”, får jag…

Våra huvudsponsorer