Teskedsorden

Barnens Drömburk

Hur skulle världen se ut om vi på riktigt började lyssna till barns drömmar, tankar och åsikter?

I Barnens Drömburk vill vi samla alla barns drömmar och önsketankar om framtiden för att sedan lämna över dem till statsminister Stefan Löfven. På så sätt blir drömmarna offentlig handling och måste sparas för all framtid! Så att vi aldrig glömmer bort att lyssna på barnens drömmar.

Maila drömmarna till:
minadrommar@teskedsorden.se

Reality Check

Hur är det att leva som ung same i Sverige idag? Vad möts du av för typ av fördomar? Och hur skulle du själv reagera om det hände dig? I rollen som Ibba får du själv reagera och agera.

Reality Check är Sveriges första app mot rasism.  Händelserna är baserade på verkliga händelser, under projektets gång har Teskedsorden intervjuat ungdomar runt om i Sverige som själva fått berätta om sina egna upplevelser av utsatthet och rasism. 

Kära fanatiker

Hur uppstår egentligen fanatism? I Kära fanatiker skriver Amos Oz med humor och skärpa den snabbt växande fanatismen i världen. Beställ din klassuppsättning idag! 

Sedan 2014 har det kommit runt 120 000 flyktingbarn till Sverige. Sarahs resa är berättelsen om dem. Filmen är ett verktyg att tala om flykt, integration, vänskap och allas lika värde med barn mellan 7 och 9 år. 

Teskedsordens utbildningar

Mångfald, respekt och alla människors lika värde. Hur tar ni värdeorden till faktisk praktik? Teskedsorden erbjuder företag olika former av föreläsningar och workshops

Tillsammans skapar vi ett Sverige för alla

Teskedsorden kämpar för ett jämlikt samhälle där allas rättigheter respekteras – oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. 

För att lyckas med detta behöver vi nå barn och unga, de som formar morgondagens samhälle. Med utbildning, inspiration och opinionsbildning arbetar vi för ett samhälle fritt från begränsande normer där alla har lika värde och rättigheter.

Teskeden är en symbol för handling. Vi menar att om alla bidrar, även med en liten insats, en tesked, kan vi skapa förändring. Som givare har du möjlighet att visa att du har tagit ställning för ett samhälle där mångfald är en styrka.

På gång

Teskedsorden på Bokmässan 2019

Det är snart dags för Bokmässan, Nordens största kultur- och medieevenemang. Teskedsorden är självklart på plats för att lyfta frågor om mångfald, representation och rasism. Ses vi i Göteborg på…

Våra huvudsponsorer