Teskedsorden

Lunchseminarium med Amos Oz

Torsdagen den 26 maj 2011 anordnade Stiftelsen Teskedsorden, Expo Utbildning och Handelshögskolan ett lunchseminarium om tolerans och extremism med författaren Amos Oz, EU-minister Birgitta Ohlsson samt läraren och författaren Christer Mattsson. Seminariet leddes av journalisten Kajsa Lindohf. Samtalet skedde på engelska och avslutades med utdelning av Teskedsordens årliga bokpris.
Christer Mattsson är lärare och var en av initiativtagarna till ”Kungälvsmodellen” som togs fram efter mordet på den unge pojken John Hron 1995. Idag är han internationellt erkänd för sitt arbete för tolerans. Just nu driver han ett samarbetsprojekt mellan Kungälvs kommun, en israelisk kommun och en palestinsk. Birgitta Ohlsson är sedan 2010 EU-minister och ansvarar även för demokratifrågor.

Seminariet inleddes med att vi visade de ”reklamfilmer” de kreativa eleverna på Beckmans designhögskola hadeproducerat för Teskedsorden, där fyra olika arbetsgrupper tolkat begreppet tolerans var och en på sitt sätt. Och det avslutades med att Amos Oz personligen delade ut Teskedsordens bokpris som i år gick till Arkan Asaad för Stjärnlösa nätter.
Seminariet var ett samarbete mellan Stiftelsen Teskedsorden, Expo Utbildning, Handelshögskolans i Stockholm Studentkår samt bokförlaget Wahlström & Widstrand. Det hölls på Handelshögskolan i Stockholm och varade cirka en timme.
UR var närvarande och spelade in hela samtalet. Du kan kolla på programmet här.